Andels- og ejerforeninger

Hansen Ejendomsservice tilbyder alle former for vicevært- og vedligeholdelsesaftaler.

Grøn pleje, rengøring, ejendomsvedligehold og glatførebekæmpelse. Sammen finder vi en god løsning, der matcher jeres behov.

Her er et udpluk af det arbejde, som vi dagligt udfører. I møder den samme vicevært hver gang, og førstehåndsarbejde sikrer høj kvalitet.

Renholdelse

 • Trappevask og støvsugning
 • Renholdelse af udearealer
 • Renholdelse/tømning af renovationsområde og storskrald
 • Ajourføring med forbrændingens tømmekalender
 • Vinduespudsning
 • Fejning af p-pladser mm.
 • Kommunal kontakt
 • Renholdelse af kælder og fællesområder
 • Facaderens
 • Afspritning

Vicevært- og beboerservice

 • Håndværkerservice
 • Løbende tilsyn af brandalarmer
 • Kontrol af lyskilder og udskiftning af elpære
 • Tilsyn og justering af dørpumper og lign.
 • Indrapportering af fejl og mangler på ejendommen
 • Bindeled mellem nødvendige håndværkere
 • Vagttelefon 24/7
 • Administration af flytninger og nøgler

Grøn vedligehold

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Kantklipning
 • Lugning
 • Beskæring af grønt

Vintervedligehold

 • Snerydning
 • Saltning
 • Døgntelefon

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kontakt os